Naši partneři

 

PST CLC, a.s.

 

S Firmou PST CLC, a.s.. spolupracujeme již od roku 2019, kdy v prvopočátku spolupráce byl realizován vstupní audit veškerých činností za účelem využití režimu AZS (aktivní zušlechťovací styk).

Následně bylo realizováno školení o původ zboží a zpracovány rozbory jednotlivých vstupů za účelem určení původu finálních produktů společnosti.

Současně byla zpracována žádost o povolení zjednodušení schváleného vývozce pro účely potvrzení původu zboží.

V poslední době pro nás firma PST CLC, a.s. pomáhala zpracovat žádost o registraci do systému REX pro účely potvrzení původu zboží do zemí, u kterých se tento systém uplatňuje (Japonsko, GB, Kanada,…)

Kromě vstupních aktivit nás PST CLC, a.s. zastupuje v celním řízení při dovozech a vývozech zboží.